Vắc xin

BMG- COMPLEX

Thuốc bột, 234 Lượt xem

Kích thích thèm ăn, chống mổ lông, rụng lông

ND-IB-ILT

Vắc xin, 4321 Lượt xem

Phòng 3 bệnh: Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm, viêm thanh khí quản truyền nhiễm

MAR - AVINEW 1

Vắc xin, 1190 Lượt xem

Phòng bệnh Newcastle

MAR - VGV

Vắc xin, 666 Lượt xem

Phòng bệnh viêm gan trên vịt

MAR - ND/IB.VAC

Vắc xin, 941 Lượt xem

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm

MAR - MAREK.VAC

Vắc xin, 2087 Lượt xem

Phòng bệnh Marek

MAR - GUMBORO

Vắc xin, 845 Lượt xem

Phòng bệnh Gumboro trên gà

MAR - DUVAC

Vắc xin, 706 Lượt xem

Phòng bệnh dịch tả trên vịt

DAU.VAC

Vắc xin, 875 Lượt xem

Phòng bệnh đậu gà

TGE - ROTA.VAC

Vắc xin, 874 Lượt xem

Vắc xin phòng hội chứng tiêu chảy

PRRS.VAC

Vắc xin, 591 Lượt xem

Vắc xin phòng bệnh tai xanh PRRS.VAC

PED.VAC

Vắc xin, 1577 Lượt xem

Phòng bệnh tiêu chảy cấp trên heo

PARVO - LEP

Vắc xin, 725 Lượt xem

Phòng bệnh khô thai trên heo

PALATO.VAC

Vắc xin, 564 Lượt xem

Tiêm một mũi duy nhất phòng 3 bệnh: Khô thai, sảy thai truyền nhiễm, Lepto

MYCO - APPS

Vắc xin, 1306 Lượt xem

Tiêm một mũi phòng 4 bệnh: Ho suyễn do Mycoplasma, viêm phổi dính sườn, tụ huyết trùng, liên cầu khuẩn.

MAR - PEST.VAC

Vắc xin, 630 Lượt xem

Vắc xin phòng bệnh dịch tả heo

MAR - E.COLIVAC

Vắc xin, 495 Lượt xem

Phòng bệnh sưng phù đầu trên heo

MAR - APPS.VAC

Vắc xin, 578 Lượt xem

Phòng bệnh viêm phổi trên heo

LEPTO.VAC

Vắc xin, 452 Lượt xem

Phòng bệnh nghệ trên heo

FMD.VAC

Vắc xin, 732 Lượt xem

Vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng

ERYPAS.VAC

Vắc xin, 510 Lượt xem

Tiêm một mũi duy nhất phòng 2 bệnh: Tụ huyết trùng, Đóng dấu.

CIRCO.VAC

Vắc xin, 1011 Lượt xem

Vắc xin phòng hội chứng còi cọc

AUJES.VAC

Vắc xin, 487 Lượt xem

Vắc xin phòng bệnh giả dại

2E - SAL.VAC

Vắc xin, 541 Lượt xem

Tiêm một mũi duy nhất phòng 3 bệnh đường tiêu hóa: E.coli, Phó thương hàn, E.coli sưng phù đầu.